CHẤT LƯỢNG

15 năm bảo hành chính hãng

15 Jahre Herstellergarantie

Hiệu suất cao và chất lượng cao

Axitec bảo hành trong thời gian 15 năm rằng các mô-đun quang điện của dòng sản phẩm AC sẽ không bị lỗi về vật liệu và trong quá trình sản xuất. Cơ sở cho điều này dựa trên việc sử dụng vật liệu chất lượng cao và qui trình kiểm tra chất lượng liên tục trong và sau quá trình sản xuất.

Nhờ đó, các khách hàng của AXITEC đã luôn ^n tưởng vào các ^êu chuẩn chất lượng cũng như hiệu suất của sản phẩm trong nhiều năm qua.Đảm bảo hiệu suất cao

AXITEC'S linear performance guarantee

Đảm bảo hiệu suất cao AXITEC tuyến tính độc quyền

Chất lượng cao tương đương với hiệu suất cao. Nhờ hệ thống chất lượng của chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới, chúng tôi có thể đảm bảo cho khách hàng của mình hiệu suất cao hơn - và điều này hàng năm với độ chính xác cao. Là khách hàng, bạn có thể chắc chắn rằng sản lượng từ hệ thống quang điện của mình được đảm bảo trong thời hạn 30 năm.

Sau năm đầu tiên, AXITEC đảm bảo sản lượng bằng 99% sản lượng định mức ban đầu cho các mô-đun AXIperfect và sau đó giảm sản lượng tối đa 0,4% mỗi năm. Do đó, bạn với tư cách là khách hàng vẫn được đảm bảo hiệu suất ít nhất là 87,5% so với sản lượng định mức ban đầu sau 30 năm.

Đối với các mô-đun AXIpremium, AXITEC đảm bảo sản lượng bằng 97% sản lượng định mức ban đầu sau năm đầu tiên và sau đó giảm sản lượng tối đa 0,5% mỗi năm. Do đó, bạn với tư cách là khách hàng vẫn được đảm bảo hiệu suất ít nhất 85% so với công suất định mức ban đầu sau 25 năm.